Choose your language
Dewiswch iaith

Welcome to
Coleg Ceredigion

Coleg Ceredigion is a successful, vibrant and caring college that puts your achievement at its heart. Our mission is 'Fulfilling Potential, Changing Lives', and that is exactly what we hope you will do when you become a student on one of the excellent courses we offer at our college.

Croeso i
Coleg Ceredigion

Mae Coleg Ceredigion yn goleg llwyddiannus, hwylus a gofalgar sy’n rhoi eich llwyddiant ar frig ei agenda. Ein cenhadaeth yw 'Cyflawni Potensial, Newid Bywydau', ac rydym yn gobeithio mai dyma wnewch chi wrth i chi ymuno â ni i astudio ar un o'r cyrsiau ardderchog a gynigir yn y coleg.