Cydweithrediad Myfyrwyr Gyda’r Cwmni Dawns Clodfawr Earthfall

Mae myfyrwyr o Goleg Ceredigion wedi bod yn cymryd rhan yn ddiweddar mewn perfformiad cydweithredol unigryw gydag Earthfall, y cwmni dawns a theatr gorfforol ryngwladol o fri.Coleg Ceredigion Earthfall

Mae myfyrwyr y Celfyddydau Perfformio ar gampws Coleg Ceredigion Aberystwyth wedi bod yn cymryd rhan mewn wythnos breswyl gyda’r cwmni enwog o Gaerdydd. Dros gyfnod o bum niwrnod, gwnaeth myfyrwyr o dan gyfarwyddyd tîm Artistig Earthfall, ddyfeisio corff o berfformiadau corfforol o’r enw ‘Time is Constant’.

Mae’r perfformiad yn seiliedig ar siartiau achau personol y myfyrwyr eu hunain a’r hyn y byddent am ei roi mewn blwch er mwyn cofio amdanynt gan gynnwys eu heitemau mwyaf gwerthfawr. Mae’r gwaith yn trafod themâu megis ‘beth fyddai eu geiriau olaf pan mai dim ond ychydig o anadl oedd ar ôl ganddynt?’ Yn ogystal, roedd y gwaith yn cymryd i ystyriaeth wahanol wrthdaro o bob cwr o’r byd, megis brwydrau cyfredol mewn mannau fel yr Wcráin a Syria.

“Dyma’r ail flwyddyn yn olynol yr ydym wedi bod yn ddigon ffodus i ddenu Earthfall i ffwrdd o’i amserlen brysur ryngwladol er mwyn iddynt weithio ochr yn ochr â’n myfyrwyr theatr a dawns i greu sioe,” Esboniodd Ashley Wallington, rheolwr cwricwlwm ar gyfer y celfyddydau perfformio yng Ngholeg Ceredigion.”Unwaith eto, mae’r profiad wedi bod yn anhygoel i bawb oedd yn gysylltiedig – mae’r proses a’r gwaith perfformiad wedi bod yn gyffrous, arloesol ac wedi newid bywydau. Gyda’i gilydd, maent wedi creu popeth o’r newydd mewn wythnos, gan gynnwys coreograffi, geiriau, dylunio a phob un o’r cyfansoddiad cerddorol. Ni fydd yr un o’r myfyrwyr erioed yn gwneud sioe yn yr un ffordd eto.”

Dywedodd Jessica Cohen, cyfarwyddwr artistig Earthfall: “Roedd yn wych i ddod yn ôl am yr ail flwyddyn ac unwaith eto mae’r myfyrwyr yn hollol ffantastig i weithio gyda nhw. Yn frwdfrydig, yn dalentog ac yn weithgar, ni allwn fod wedi gofyn am grŵp gwell. Rydym yn cael yr un faint o fudd o’r profiad a’r myfyrwyr eu hunain rwy’n gobeithio, ac edrychwn ymlaen at barhau ein perthynas gyda Choleg Ceredigion yn y dyfodol. Mae’r gwaith a wnawn gyda’r myfyrwyr hyn yn uniongyrchol yn ein helpu i fwydo i mewn i’n cynhyrchiad nesaf sef ‘ Stories from a Crowded Room’, a fydd yn teithio o Wanwyn 2015 ymlaen.”flickr_wel

Rhys