Myfyrwyr yn ymweld â Gorsaf Heddlu Aberystwyth

Bu myfyrwyr Mynediad Galwedigaethol yn ymweld â Gorsaf Heddlu Aberystwyth yn ddiweddar fel rhan o’u hastudiaethau. Yn ystod eu hamser yn yr orsaf cafodd y myfyrwyr gyfle i holi Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu Michala Quinn amryw o gwestiynau am ei rôl hi ac am rôl yr heddlu fel rhan o’u cwrs BTEC ‘Grŵp Prosiect Gwasanaeth Cyhoeddus’.

Yn ddiau yr uchafbwynt i’r myfyrwyr oedd y cyfle i ddynwared sêr fel Tom Mathias o’r rhaglen dditectif a leolir yn Aberystwyth, “Y Gwyll” wrth iddynt gael cyfle i gamu “tu ôl y llen”. Cafwyd hwyl arbennig o gael cyfle i wisgo iwnifform yr heddlu ac argraffu olion bysedd.

Wedi treulio prynhawn addysgiadol a hwyliog roedd y myfyrwyr yn falch i ddychwelyd i’r coleg heb orfod gwario unrhyw amser yng nghelloedd yr Orsaf!

Deiniol