Gwobrau’r Selar

Roedd Undeb Myfyrwyr Aberystwyth dan ei sang dros y penwythnos wrth i seremoni wobrwyo flynyddol “Gwobrau Selar” gael ei chynnal. Mae’r digwyddiad poblogaidd hwn a fynychwyd gan amrywiaeth disglair o sêr y sin gerddoriaeth Gymraeg ynghyd a’u cefnogwyr a chynrychiolwyr o fyd y cyfryngau, yn dathlu ac yn cydnabod goreuon y byd cerddoriaeth Gymraeg.

Noddwyd y wobr Offerynnwr Gorau am y bedwaredd mlynedd yn olynol gan Goleg Ceredigion a braf oedd gweld Osian Williams, sydd yn adnabyddus fel gitarydd a phrif leisydd y band Candelas, yn cipio’r wobr o blith rhestr fer o enwau adnabyddus a thalentog. Cyflwynwyd y wobr gan Swyddog Marchnata’r coleg, Deiniol Glyn. Meddai Deiniol: “Mae Coleg Ceredigion yn falch o gefnogi’r digwyddiad arbennig hwn sy’n dathlu llwyddiant y byd cerddoriaeth Gymraeg ac yn falch hefyd bod un o nosweithiau pwysicaf y sin yn cael ei chynnal yma yng Ngheredigion. Mae noddi’r digwyddiad yn fodd i ni fel coleg hybu cerddoriaeth Gymraeg a chefnogi cenhedlaeth newydd o artistiaid Cymraeg.”

Deiniol