Llwyddiant

Daeth llwyddiant i fyfyriwr Arlwyo Coleg Ceredigion yn ddiweddar wrth iddo ennill cystadleuaeth rhanbarthol Cogurdd sef cystadleuaeth goginio yr Urdd. Mewn cystadleuaeth o safon uchel, daeth Aaron Osmond sydd yn astudio Arlwyo ar gampws Aberteifi i’r brig yn y categori Blwyddyn 10 i 19 oed.

Plesiwyd y beirniaid, Ann Morgan a Gareth Davies yn fawr gan y ddysgl a gyflwynwyd gan Aaron sef Paupiette o leden wedi’i photsio gyda mousseline eog ar wely o lysiau julienne â menyn ynghyd a saws dil, gwin gwyn a hufen, tatws parmentier a phys. Bu myfyrwraig arall o Aberteifi, Hedydd Davies, hefyd yn cystadlu gyda dysgl o Roulade wedi ei lenwi â chrème patisserie a’i flasu gyda gwirodlyn Merlin a’i weini gyda chwli mafon.

Creodd y ddau fyfyriwr argraff dda ar y beirniaid a chanmolwyd eu hymdrechion yn eu hadborth. Bydd Aaron yn camu ymlaen i’r rownd derfynol a fydd yn cael ei gynnal ar faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái ym mis Mai.

Yn ôl Val Williams, Darlithydd Arlwyo Proffesiynol yng Ngholeg Ceredigion: “Rydym yn falch iawn o’r myfyrwyr a fu’n cystadlu yn y rownd hon ac yn llongyfarch Aaron yn arbennig ar ei lwyddiant. Mae wedi bod yn brofiad gwerth chweil iddynt.”

Deiniol