Dathlu Dydd Miwsig Cymru

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru am y tro cyntaf erioed cynhaliwyd gig o gerddoriaeth byw ar ddau gampws Coleg Ceredigion wedi eu trefnu ar y cyd â phrosiect BBC Gorwelion Cymru. Rhyddhawyd myfyrwyr o’u gwersi am y prynhawn er mwyn iddynt gael cyfle i fwynhau cerddoriaeth Gymraeg ar ei orau gan fandiau Cymraeg, ifanc ac adnabyddus. Roedd yr artistiaid yn cynnwys Jack Ellis, Adwaith, Danielle Lewis a Roughion DJ Set a chafwyd cyfle i fwynhau cerddoriaeth yn amrywio o roc i acwstig, blues i tecno electroneg. Bwriad y digwyddiad oedd hyrwyddo’r iaith Gymraeg drwy godi ymwybyddiaeth y myfyrwyr am fandiau a cherddoriaeth boblogaidd Gymraeg yn y gobaith y byddant yn dewis mynychu mwy o ddigwyddiadau tebyg yn y dyfodol.

Roedd y gig hefyd yn gyfle i hyrwyddo’r sin roc Gymraeg i bobl ifanc o gefndiroedd di-Gymraeg. Fel dilyniant i’r digwyddiad hwn y bwriad yw trefnu gweithdai arbennig gydag artistiaid ifanc a fydd yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr gyfansoddi caneuon a mynegi eu hunain trwy gyfrwng cerddoriaeth Gymraeg. Caiff myfyrwyr eu hannog i gydweithio a chreu cysylltiadau gyda rhai o artistiaid mwyaf adnabyddus y sin roc Gymraeg.

Bu’r digwyddiad yn gyfle i fyfyrwyr brofi gweithgaredd Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol, llawn hwyl.

“Y gobaith yw y bydd y digwyddiad yn helpu i ehangu a chynyddu cynulleidfaoedd i ddigwyddiadau a gigs Cymraeg lleol a chenedlaethol yn y dyfodol megis Sesiwn Fawr Dolgellau; Gŵyl Nôl a Mla’n a Maes B. Bydd myfyrwyr hefyd wedi eu hysbrydoli – cymaint felly y bydd rhai o bosib yn ystyried mynd ymlaen i ffurfio bandiau a chreu cerddoriaeth Gymraeg newydd i’r dyfodol.” meddai Anna ap Robert, Cydlynydd Dwyieithrwydd Coleg Ceredigion.

Deiniol