Noson yng Nghwmni…..

Roedd Bwyty Coleg Ceredigion @Aberista, a gafodd ei hadnewyddu’n ddiweddar, dan ei sang ar gyfer y digwyddiad ‘Noson yng Nghwmni…..’ ar gampws Aberystwyth. Cafodd y gwesteion ei diddanu a phryd tri cwrs wedi ei baratoi gan Pawel Banaszynski o Pysgoty, Ludo Dieumegard o’r Harbourmaster a chyn fyfyrwraig y coleg, Kara Leigh Finney o Brynamlwg. Cyn gweini bob dysgl bu’r tri cogydd gwadd yn rhoi arddangosfa ar ddulliau paratoi’r ddysgu honno. Swynwyd y gwesteion gan y technegau a ddefnyddiwyd gan y tri cogydd ac roedd yr arogl a lenwai’r bwyty yn dod a dŵr i’r dannedd!

Cyflwynwyd amrywiaeth o winoedd yn ystod y pryd wedi eu dewis yn arbennig gan Ffion Lewis Jones o Caru Gwin. Rhannodd Ffion wybodaeth am y tri gwin a’r gwinllannoedd yn ogystal ag esbonio pam yn ei barn hi roedd y gwin yn gweddu i’r cyrsiau gwahanol.

Bu myfyrwyr Arlwyo’r coleg yn brysur yn cynorthwyo gydol y nos naill ai yn paratoi’r bwyd, gweini neu’n golchi llestri yn y gegin.

Bu’r digwyddiad yn llwyddiant ysgubol gyda’r gwesteion yn bles iawn gyda’r bwyd, y cyfleuster a safon y gwasanaeth a ddarparwyd gan y myfyrwyr.

Bu hwn yn brofiad gwerth chweil i’r myfyrwyr arlwyo gyda chyfle i weithio mewn awyrgylch bwyty ynghyd a gweithio gyda thri cogydd uchel eu parch.

Mae @Aberista ar agor ar gyfer coffi o 10:00yb ac am ginio rhwng 12:00yp i 1:30yp bob dydd Mawrth a Mercher yn ystod y tymor. Mae’r bwyty’n agored i’r cyhoedd i alw i flasu’r danteithion o fwydlen gyfoes amrywiol a gynhyrchwyd gan fyfyrwyr Arlwyo o dan oruchwyliaeth eu tiwtoriaid.

Deiniol