Myfyrwyr yn cwrdd a seren Hollywood

Cafodd myfyrwyr cwrs Cyfryngau Lefel 3 y coleg gyfle i ddysgu oddi wrthun o fawrion y byd Golygu Sian yn ddiweddar – neb llai na’r enillydd Oscar, Walter Murch. Gyntaf oll bu’r myfyrwyr yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth er mwyn gwylio’r ffilm Apocalypse Now. Yn dilyn y ffilm cafwyd cyfle i fynychu sesiwn Cwestiwn ac Ateb gyda Walter Murch gan mai ef fu’n gyfrifol am olygu sain y ffilm. Mae Murch wedi gweithio ar amryw o ffilmiau enwog gan gynnwys ‘The Rain Bobl’, ‘Americanaidd Graffiti’ a ‘The Godfather Part II’. Bydd pawb er hynny yn ei adnabod yn benodol am ei waith ar Apocolypse Now gan iddo ennill Oscar am y gwaith hwnnw. Bu i’r myfyrwyr fwynhau’r ffilm ag elwa hefyd o’r sesiwn holi ac ateb.

Y diwrnod canlynol, mewn digwyddiad a drefnwyd gan Brifysgol Aberystwyth, mynychodd y myfyrwyr ddosbarth meistr gyda Murch lle cafwyd cyfle i ddysgu mwy am yr amryw agweddau o olygu. Ar ôl y dosbarth meistr bu cyfle i holi cwestiynau unwaith eto ac wrth gwrs cyfle i ofyn am lofnod!

Bu’r profiad yn gyfle unigryw i’r myfyrwyr – un y byddant yn sicr yn ei drysori – mae cyfarfod un o fawrion y Byd Ffilm wedi eu hysbrydoli i fynd ymlaen gyda’u hastudiaethau ac i sicrhau gyrfa yn y diwydiant Cyfryngau.

Pwy a ŵyr, efallai y byddwn yn gweld un ohonynt yn ennill Oscar yn y dyfodol?

Deiniol