Myfyrwyr yn dod a Chwedlau Ceredigion yn fyw

Daeth tri o fyfyrwyr Coleg Ceredigion a Chwedlau Ceredigion yn fyw yn ddiweddar mewn fideo animeiddio clai er mwyn hyrwyddo ap Blwyddyn Chwedlau Cyngor Sir Ceredigion, ap sydd yn dathlu chwedlau Ceredigion a mannau o ddiddordeb yn y Sir.

Gan weithio ar friff a baratowyd iddynt ac o fewn amser cyfyngedig, aeth Chris Bridger, Ross Gill a Steffan Johnson sydd yn astudio Diploma Lefel 2 TG ati i greu animeiddiad clai a oedd yn hwyl, llawn dychymyg ac yn denu sylw.

Ar ôl sawl cyfarfod cyn-gynhyrchu gyda chynrychiolwyr o Gyngor Sir Ceredigion, penderfynwyd ar syniad. Wedi dysgu egwyddorion animeiddio yn y Coleg, roedd y myfyrwyr yn barod i ddod â’u syniadau’n fyw! Gan ddefnyddio’r offer diwydiannol a’r meddalwedd diweddaraf, dechreuodd y broses araf o animeiddio clai, proses sydd yn cymryd 24 o fframiau i greu dim ond un eiliad o ffilm. Ar ôl oriau o waith yn y stiwdio animeiddio, cwblhawyd y campwaith. Y cyfan oedd yn weddill i wneud oedd ychwanegu’r trac sain ‘Craig Cwmtydu’ gan yr actor a’r cerddor Ryland Teifi a fu’n

hael iawn yn gadael i’r myfyrwyr ddefnyddio’r trac sydd oddi ar ei albwm ‘Man Rhydd’.

Bu’r prosiect cydweithredol heriol yma o fudd i’r myfyrwyr, gan gynnig amryw o brofiadau a sgiliau a fydd o help iddynt yn eu hastudiaethau ac yn y dyfodol wrth iddynt astudio TG lefel 3 ac wrth iddynt fynd ymlaen at Addysg Uwch, gan ddilyn olion traed sawl cyn-fyfyriwr.

Mae nifer o gyn fyfyrwyr y Coleg bellach yn astudio gydag amryw sefydliadau gan gynnwys Prifysgol Cymru Y Drindod Deiw Sant, Prifysgol Bournmouth, Prifysgol Gorllewin Lloegr, Prifysgol Brighton a Phrifysgol Portsmouth. Pwy a ŵyr, efallai y gwelwn y Nick Park nesaf yn eu plith!

Yn dilyn y cydweithredu llwyddiannus hwn gyda Chyngor Sir Ceredigion, mae’r bartneriaeth yn parhau gyda sawl prosiect cyffrous arall ar y gweill.

Deiniol