Yr eisin ar y gacen i fyfyrwyr Arlwyo

Yr eisin ar y gacen i fyfyrwyr Arlwyo Lefel 3 campws Aberteifi yn ddiweddar oedd cael cyfle i ehangu eu sgiliaugwaith melys dan ofal Lyn Rees. Yn 2008, ffurfiodd Lyn “Lyn’s Cake Creations” sef cwmni sydd yn creu ac yn darparu cacennau ar gyfer pob achlysur. Yn ogystal â gweithgynhyrchu a datblygu cacennau yn ei hystafell waith bwrpasol mae Lyn yn aml yn cyfrannu at erthyglau i’r cylchgrawn Cake Decoration & Sugarcraft.

Fel rhan o’u hastudiaethau ar gwrs Coginio Proffesiynol Lefel 3, cafodd y myfyrwyr gyfle i feistroli amryw o dechnegau ynghyd a gweithio ar amryw o orchuddion gan gynnwys Past Siwgr, Past Modelu ac Eisin Brenhinol. Gall y myfyrwyr yn awr ddefnyddio’r technegau a ddangoswyd iddynt ar gyfer eu hunedau crefft siwgr a phwdinau ac o bosib cant eu hysbrydoli i fynd ymlaen i fod yn Crème de la Crème y byd patisserie.

Deiniol