Myfyriwr Animeiddio yn rhannu sgiliau animeiddio clai gydag animeiddwyr y dyfodol!

Yn sgil llwyddiant fideo animeiddio clai a grëwyd gan fyfyrwyr Coleg Ceredigion ar gyfer ymgyrch Blwyddyn Chwedlau Cyngor Sir Ceredigion, bu un o’r myfyrwyr a greodd y fideo, Chris Bridger, sydd yn astudio Diploma Lefel 2 mewn TG yn ymweld ag Ysgol Gynradd Aberteifi er mwyn rhannu ei sgiliau animeiddio gyda grŵp o fyfyrwyr brwdfrydig o ddosbarth Dewi Gwyrdd. Cyflwynodd Chris, sydd ar fin gorffen ei gwrs mewn TG, gysyniadau sylfaenol o greu animeiddio stop-gynnig i’r staff a’r disgyblion cyn eu helpu i gynllunio a chreu eu cynhyrchiad cyntaf.

“Roedd y profiad yn un ardderchog i Ddosbarth Dewi Gwyrdd wrth greu animeiddiad a oedd yn clymu i mewn a’r thema, Cymru. Bu’n brofiad gwych o ran hyrwyddo sgiliau echddygol a chyfathrebu tra’n hybu ein defnydd o dealltwriaeth o TGCH” meddai’r athrawes Heledd Davies.

Yn ôl Marion Phillips sydd yn diwtor TG yn y Coleg, “ Mae’r animeiddio clai i Flwyddyn y Chwedlau’n un o ddau brosiect masnachol llwyddiannus y mae’r adran TG wedi ei gwblhau y flwyddyn yma, ac mae’n bleser i weld Chris yn rhannu ei sgiliau a’i brofiadau mor hyderus gyda ddisgyblion Ysgol Gynradd Aberteifi. Rydym bob amser yn croesawi’r cyfle i weithio gyda’r gymuned leol ac yn annog ysgolion a grwpiau eraill sydd a diddordeb mewn animeiddio, codio raspberry Pi a gweithdai roboteg i gysylltu a’r Coleg”

Animeiddiad Blwyddyn Chwedlau Cyngor Sir Ceredigion: https://www.youtube.com/watch?v=RU9KbVbo-4U

 

Deiniol