Animeiddiad Coleg Ceredigion i’w gynnwys yn Arddangosfa PCYDDS Llanbedr Pont Steffan

Bydd animeiddiad a grëwyd gan dri myfyriwr o Goleg Ceredigion yn ymddangos mewn arddangosfa a drefnwyd gan PCYDDS i amlygu Llanbedr Pont Steffan fel man geni rygbi Cymru. Cynhelir Arddangosfa Rygbi Myfyrwyr, sy’n rhedeg o 23 Mai – 16 Medi yn Adeilad Dewi Sant ar gampws Llanbedr Pont Steffan PCYDDS, a bydd yn cynnwys arddangosion a grëwyd gan fyfyrwyr PCYDDS ar thema rygbi Cymru.

“Rydym yn falch iawn o dderbyn gwahoddiad i arddangos gwaith ein myfyrwyr ochr yn ochr â gwaith rhai o fyfyrwyr addysg uwch yn arddangosfa PCYDDS yn Llanbedr Pont Steffan. Mae’n wir destament i waith caled ac ymrwymiad ein myfyrwyr bod eu gwaith wedi ei gydnabod ar y lefel hon” meddai Marion Phillips tiwtor y cwrs.

Mae myfyrwyr TG Coleg Ceredigion yn astudio animeiddio fel rhan o raglen eang sy’n cwmpasu meysydd creadigol a thechnegol megis, dylunio gwe, graffeg ddigidol, dylunio gemau, systemau cyfrifiadurol a rhwydweithio. Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am ein cyrsiau gysylltu â champws Aberteifi ar 01239 612032 neu galwch heibio am sgwrs anffurfiol neu cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Deiniol