Arddangosfa Dodrefn yn Amlygu Crefftwaith Myfyriwr

Galeri Neuadd Aberteifi oedd y lleoliad unwaith eto ar gyfer arddangosfa’r unig gwrs Dodrefn yng Nghymru yr wythnos ddiwethaf Roedd y sioe, dan yr enw ‘Dwylo Dawnus’, yn arddangos darnau amrywiol o ddodrefn wedi eu crefftio â llaw gan ddefnyddio technegau traddodiadol a chyfoes. Cynhaliwyd agoriad swyddogol yr arddangosfa nos lun 12fed o Fehefin gyda seremoni wobrwyo yng nghwmni Pennaeth newydd Coleg Ceredigion, Barry Liles. Anrhydeddwyd nifer o fyfyrwyr am eu hymrwymiad i’w cyrsiau dewisedig.

Rhannwyd y wobr am ‘Crefftwr y Flwyddyn’ Lefel 3rhwng Jamie Cruickshank a Jack Yoing, gyda Fay Hollick a Inga Morris hwythau hefyd yn rhannu ‘Tarian Crefft Dodrefn.

Ar gwrs Lefel 2 Dodrefn, enillodd Cath Sherell y ‘Darian Atgyweirio’, gyda Lyra Bright yn ennill ‘Crefftwr Ifanc y Flwyddyn’ a Zac Allison a Conner Jones yn rhannu ‘Tarian Gerallt Davies.’

“Yr arddangosfa hon yw uchafbwynt ein blwyddyn ac mae’n gasgliad o waith a chrefftwaith caled y myfyrwyr” esboniodd Richard Perry-Evans, darlithydd Dylunio, Gwneud ac Adfer Dodrefn yng Ngholeg Ceredigion.” Mae’r cwrs dodrefn yn denu pobl o bob oed bob blwyddyn, ac mae’n wych i weld sut mae myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau ac yn cymhwyso’r sgiliau hynny wrth gynhyrchu eu gwaith eu hunain.”

Dywedodd y Pennaeth, Barry Liles: “Mae’r myfyrwyr hyn wedi dangos doniau arbennig, Hoffwn ddiolch i’r staff sydd wedi eu cefnogi drwy gydol y flwyddyn. Diolch hefyd i’w ffrindiau a’u rhieni – mae unigolion yn llwyddiannus o ganlyniad i gefnogaeth teulu a ffrindiau. Nid yn unig bod y coleg yn rhan o’r gymuned leol mae’r cyrsiau hyn hefyd megis cymunedau bychain yn cynnwys ystod eang o bobl o wahanol oed a gallu. Rydym yn dymuno’r gorau i’r myfyrwyr i gyd i’r dyfodol.”

Deiniol