Seremonïau Gwobrwyo yn cydnabod cyflawniadau myfyrwyr

Roedd hi’n amser dathlu yng Ngholeg Ceredigion unwaith eto yn ddiweddar wrth i’r coleg ddathlu llwyddiant dysgwyr mewn seremoniau gwobrwyo ar y ddau gampws.

Seremonïau Gwobrwyo campws Aberystwyth

Mynychwyd y digwyddiadau a gynhaliwyd yn Stiwdio’r Celfyddydau Perfformio ar Gampws Aberystwyth a “Y Man a’r Lle” ar gampws Aberteifi gan Faer Aberystwyth, y Cynghorydd Steve Jones, a Maer Aberteifi, y Cynghorydd Richard Jones, ynghyd â staff, teulu a ffrindiau, llywodraethwyr, cynghorwyr a chyflogwyr lleol.

Cyflwynwyd cyfanswm o 54 gwobr eleni ar draws y ddau gampws gan Gadeirydd y Llywodraethwyr, Maria Stedman. Yn ystod ei hanerchiad, amlygodd Maria Stedman weithgareddau a llwyddiannau’r coleg dros y flwyddyn ddiwethaf gan gynnwys llwyddiant myfyrwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, agoriad canolfan Gymraeg “Y Man a’r LLe” a datblygiadau’r i’r ystad gan gynnwys offer newydd sbon ar y ddau gampws. Estynnodd ei llongyfarchiadau i’r holl fyfyrwyr am eu gwaith caled a’u cyflawniadau.

Dywedodd Pennaeth Coleg Ceredigion, Barry Liles:”Mae’r Seremonïau Gwobrwyo eleni eto wedi dangos bod dysgwyr yn cyflawni eu llawn botensial yng Ngholeg Ceredigion. Mae ein Seremonïau yn Aberystwyth ac yn Aberteifi yn amlygu llwyddiannau enfawr. Roedd yn galonogol i weld y dysgwyr yn derbyn eu gwobrau, ac i glywed y dyfyniadau a baratowyd gan eu tiwtoriaid yn cael eu rhannu gyda’r gynulleidfa o deulu, ffrindiau a gwesteion lleol. Cawsom noson wych ar y ddau gampws.”  Dilynwyd y seremonïau ar y ddau gamwps gan luniaeth moethus a baratowyd a’i weini yn fedrus gan fyfyrwyr arlwyo a staff.

Seremonïau Gwobrwyo campws Aberteifi

Deiniol