Llwyddiant i Goleg Ceredigion gyda medal arian y DU am waith asiedydd

 

Mae Coleg Ceredigion wedi dod adref â medal arian o’r Sioe Sgiliau, y gystadleuaeth sgiliau fwyaf yn y DU a gynhaliwyd yn yr NEC ym Mirmingham.

Cystadlodd y prentis CITB a’r enillydd medal arian, Tom Powell, yn y categori gwaith asiedydd uwch lle saernïodd ddrws a ffrâm mewn amser penodedig at safon uchel o dan bwysau’r gystadleuaeth. O ganlyniad, fe’i dewiswyd i hyfforddi gyda Sgwad y DU, gyda’r gobaith o gael ei ddewis ar gyfer y tîm Prydeinig sy’n cystadlu yn WorldSkills Khazan, 2018.

Ar hyn o bryd mae Tom yn astudio cymhwyster lefel 3 mewn gwaith mainc asiedydd ac yn gweithio tuag at ddiploma CGC lefel tri ar y safle gwaith o dan gyfarwyddyd ei gyflogwr Rhydian Williams o Rosecastle Joinery. Dechreuodd ei daith gystadleuol gyda chystadlaethau rhanbarthol mewn gwaith saer safle gwaith a gwaith asiedydd mainc lle ddangosodd sgiliau o safon uchel ac ennill ei le yn y Sioe Sgiliau.

Yn ogystal, cystadlodd Ceredig Puw, myfyriwr gwneud dodrefn yn y categori gwneud dodrefn lle bu’n rhaid iddo greu cist ar stand gan ddefnyddio dyluniad taprog gyda phen segmentaidd a blaen droriau argaen. Enillodd Ceredig le yn y Sioe Sgiliau o ganlyniad i’w lwyddiant yn rownd derfynol Sioe Sgiliau Cymru ym mis Mehefin.

Roedd y ddwy dasg yn anodd ac yn profi sgiliau a chafodd onglau ac uniadau manwl iawn eu beirniadu’n hynod ofalus gan banel o arbenigwyr y diwydiant.

Meddai Huw Thomas, rheolwr cwricwlwm adeiladwaith yng Ngholeg Ceredigion a thiwtor Tom Powell:

“Rydym wedi cystadlu ar lefel genedlaethol o’r blaen yng Nglasgow a Leeds o dan gyfarwyddyd y cyn diwtor Meurig Davies lle enillon fedal arian a medal efydd, ond dyma’n tro cyntaf yn cystadlu yn y Sioe Sgiliau felly rydym wrth ein bodd gyda’r canlyniad.”

“Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu tuag at gael Tom a Ceredig i rownd derfynol y Sioe Sgiliau gan gynnwys Ben James sy’n cyflwyno’r sgiliau ymarferol.”

Deiniol