Myfyrwyr yn Gwneud Colur Priodferch ar gyfer Rhaglen Deledu

Yn ddiweddar ymddangosodd dau o fyfyrwyr Coleg Ceredigion ar bennod Nadolig ‘Priodas Pum Mil’ S4C.

Nod y rhaglen yw i ffrindiau a theulu drefnu priodas i gwpl o fewn cyllideb o £5,000.

Gofynnwyd i Lia Jones, sy’n astudio harddwch ar hyn o bryd, ddarparu colur ar gyfer y briodferch, gwragedd y briodas ac aelodau’r teulu, tra gofynnwyd i Mary Jones, graddedig trin gwallt, i steilio eu gwallt.

Y par priod gyda’r morwynion

Ers ennill ei chymhwyster lefel dau mewn harddwch y llynedd, mae Lia wedi dechrau ei busnes harddwch ei hun sef ‘Pinco’, ac ar hyn o bryd mae’n astudio cwrs harddwch lefel tri yn y coleg, tra bod Mary bellach yn gweithio yn ‘Dere i Dorri’ yn Llanbedr Pont Steffan.

Meddai’r Briodferch, Elliw Mair: “Roeddwn yn hapus iawn gyda’r gwaith a wnaeth Mary a Lia ar gyfer y briodas.

“Gwnaethant i mi ymlacio a theimlo’n gysurus ar yr hyn oedd yn fore nerfus, er cyffrous iawn.

“Roeddwn wrth fy modd â’r gwallt ac roedd y colur yn edrych yn syfrdanol. Byddwn yn argymell y ddwy ohonynt i unrhyw un yn y dyfodol.”

Mary gyda un o’r morwynion

Dywedodd y darlithydd Harddwch, Caryl Edwards: “Fe wnaeth Boom Cymru gysylltu â mi i weld a oedd gennym unrhyw fyfyrwyr ar gael i wneud gwallt a cholur ar gyfer y briodas ac roeddem yn falch o helpu.

“Roedd y ddau fyfyriwr yn fwy na pharod i helpu ac fel adran ni allwn fod yn fwy balch ohonynt ac roedd yn brofiad gwych iddynt, sydd hefyd yn edrych yn dda yn eu portffolio gwaith.”

Deiniol