Gweithdy Sgiliau Byd wedi ei gynnal yng Ngholeg Ceredigion

Yn ddiweddar, croesawodd Coleg Ceredigion dîm WorldSkills y DU mewn gwaith saer i weithdai’r coleg.

Gan deithio o mor bell â Slough a Belfast, daeth timau saer coed i gwrdd ar gampws Aberteifi’r coleg am wythnos o hyfforddiant ‘mynd yn ôl at y sylfeini’.

Dysgwyd sgiliau sylfaenol i aelodau’r tîm ynghyd â phwysigrwydd eu perffeithio, gyda rheolwyr hyfforddiant yn pwysleisio pwysigrwydd cywirdeb a thra-chywiredd, gan egluro’r hyn y gallai ddigwydd yn hwyrach yn y broses adeiladu os caiff hyd yn oed un milimedr ei gamgyfrif.

Yn ystod ail hanner yr wythnos, rhaid oedd i’r tîm gwblhau adeilad hyd at safon uchel iawn gyda goddefiant tyn iawn.

Roedd yn rhaid i aelodau’r tîm ymgorffori’r sgiliau newydd a ddysgwyd ganddynt yn ystod yr wythnos ‘yn ôl at y sylfeini’ at y sgiliau oedd eisoes ganddynt er mwyn cwblhau’r gwaith yn erbyn y cloc.

Cafodd y tîm eu marcio ar eu dyluniad a’u marcio ar elfennau eraill megis ymddygiad, agwedd ac amseru.

Yn dilyn wythnos anodd, llwyddodd pob aelod o’r ddau dîm i gwblhau’r gwaith adeiladu mewn pryd.

Roedd y digwyddiad hyfforddi hefyd yn broses ddileu, ac yn anffodus, daeth siwrnai un o’r cystadleuwyr yn y gystadleuaeth i ben.

Meddai Rheolwr Cwricwlwm Coleg Ceredigion, Huw Thomas: “Neidiodd yr adran adeiladu yng Ngholeg Ceredigion at y cyfle i gynnal digwyddiad mor fawreddog â hyn.

“Rydym yn ffodus iawn o gael gweithdy mor fawr sy’n addas iawn ar gyfer hyfforddi seiri ac asiedyddion, roedd cyfuno hyn gyda chroesawu saith o dîm WorldSkills y DU i Aberteifi yn wych.

“Creodd proffesiynoldeb y garfan gyfan, o dan arweiniad a goruchwyliaeth rheolwyr hyfforddiant WorldSkills y DU, argraff dda iawn arnom i gyd.

“Mae’r lefel o gywirdeb a’r sylw at fanylion yn arbennig o drawiadol ac mae safon y prosiectau a gwblhawyd yn rhagorol.

“Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i’r trefnwyr a dymunwn bob lwc i’r saith cystadleuydd ar eu taith.

“Edrychwn ymlaen at weld pwy fydd yn cynrychioli Tîm y DU yng nghystadleuaeth WorldSkills yn Kazan, a fydd yn dod ynghyd â chyfranogwyr o dros 70 gwlad.”

Deiniol