Myfyrwyr yn Ennill Medalau yn Rownd Derfynol Cymru

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Ceredigion wedi ennill medalau niferus yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Mae Hedydd Davies ac Aaron Osmond a gymerodd ran yn y gystadleuaeth ddeuddydd yng Ngholeg Llandrillo yn astudio coginio proffesiynol a gweini bwyd a diod.

Yn cystadlu yng nghategori Uwch Sgiliau’r Bwyty, enillodd Hedydd aur mewn sgiliau bwyty, gorau mewn dosbarth yn sgiliau bwyty, arian mewn sgiliau bwyty, arian mewn prif gwrs flambé ac efydd mewn prif gwrs flambé. Yn ogystal, enillodd fedal aur yn y bencampwriaeth uwch sgiliau bwyty.

Enillodd Aaron Osmond, a fu’n cystadlu yn y categori Uwch Celfyddydau Coginio, efydd yn yr her bwyd stryd, efydd ar gyfer pwdin modern ac arian yn yr Her Cyw Iâr. O ganlyniad i’w lwyddiant, bydd Aaron yn cynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth yn gynnar y flwyddyn nesaf.

Dywedodd darlithydd arlwyo Coleg Ceredigion, Huw Morgan: “Rydym mor falch o’r hyn y mae Aaron a Hedydd wedi ei gyflawni. Maen nhw wedi datblygu’n hynod yn ystod y broses hon ac mae’n wych gweld eu talent yn cael ei chydnabod. Rwy’n hyderus eu bod wedi elwa o’r profiad hwn a byddant yn ei ddefnyddio’n dda yn y dyfodol.”

Deiniol