Eisteddfod Ddwl

Roedd ‘na ddigon o hwyl yng Ngholeg Ceredigion yn ddiweddar wrth i staff a myfyrwyr o’r ddau gampws gymryd rhan yn Eisteddfod Ddwl i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

O chwibanu Calon Lân i ddawnsio creadigol i ras bwyta cacenni jaffa a symud at gerddoriaeth, roedd digon o dalent i ddiddanu’r gynulleidfa drwy gydol y prynhawn.

Wrth gynrychioli eu hadrannau, rhoddodd myfyrwyr a staff eu holl egni i’r gweithgareddau er mwyn cael eu coroni yn enillwyr yr Eisteddfod.

Yr adran Celfyddydau Perfformio oedd yn fuddugol ar gampws Aberystwyth tra bod yr adran Dodrefn wedi dod i’r brig ar gampws Aberteifi.

Dywedodd Anna ap Robert, Cydlynydd Addysg Ddwyieithog Coleg Ceredigion: “Mae hwn yn ddigwyddiad hwyliog sy’n dod â staff a myfyrwyr at ei gilydd mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar, ac ar yr un pryd mae’n rhan o’r gwaith hanfodol o godi ymwybyddiaeth am ddiwylliant Cymru a hyrwyddo’r iaith Gymraeg ar draws y coleg.”

“Mae sicrhau bod pawb yn cael profiad cadarnhaol o’r Gymraeg yn flaenoriaeth i ni er mwyn dangos bod yr iaith Gymraeg yn perthyn i bawb.”

Deiniol