Medal y Dysgwyr

Mae Jessica Harvey, myfyriwr yng Ngholeg Ceredigion, yn ddiweddar wedi symud ymlaen i rownd derfynol Medal y Dysgwyr, cystadleuaeth dysgwr Cymraeg y Flwyddyn yr Urdd.

Mewn cystadleuaeth o safon uchel, rhoddwyd sylw i sgiliau ysgrifennu a llefaru’r cystadleuwyr.

Dywedodd y myfyriwr gofal plant, Jessica Harvey: “Mae Dysgu Cymraeg wedi cael effaith gadarnhaol ar fy mywyd, gan ei fod wedi rhoi cyfle i mi fod yn athrawes yn y dyfodol. Mae hefyd wedi fy helpu i gyfathrebu â phlant tra fy mod ar leoliadau gwaith mewn ysgolion fel rhan o’m cwrs.”

Ychwanegodd y darlithydd cwrs, Allison Davies: “Rydyn ni mor falch o’r hyn a gyflawnodd Jessica hyd yn hyn yn y gystadleuaeth hon, mae’n glod i’w hagwedd a’i phenderfyniad ac mae’n rhywbeth a fydd yn ei chynorthwyo’n fawr wrth chwilio am waith ar ôl gadael y coleg.”   

Bydd Jessica yn ogystal â dau gystadleuydd arall yn cystadlu yn y rownd derfynol genedlaethol am Fedal y Dysgwr, gyda’r enillydd yn cael ei gyhoeddi yn Eisteddfod yr Urdd, a gynhelir eleni ar faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanfair-ym-Muallt.

Deiniol