Myfyrwyr Coginiaeth yn Disgleirio yn Rownd Derfynol Cymru

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Ceredigion wedi llwyddo i gasglu nifer sylweddol o fedalau yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Mae Hedydd Davies ac Aaron Osmond a gymerodd ran yn y gystadleuaeth ddeuddydd yng Ngholeg Llandrillo yn astudio gwasanaeth coginio a diodydd proffesiynol.

Wrth gystadlu yng nghategori Uwch Sgiliau Bwyty, enillodd Hedydd aur mewn sgiliau bwyty, gorau mewn dosbarth sgiliau bwyty, arian mewn sgiliau bwyty, arian mewn prif gwrs flambé ac efydd mewn prif gwrs flambé. Enillodd fedal aur hefyd yn y bencampwriaeth uwch sgiliau bwyty.

Enillodd Aaron Osmond, oedd yn cystadlu yng nghategori Uwch Gelfyddydau Coginio, efydd yn her bwyd y stryd, efydd ar gyfer pwdin modern ac arian yn yr her fawr cyw iâr. O ganlyniad i’w lwyddiant, bydd Aaron yn cynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth yn gynnar y flwyddyn nesaf.

Dywedodd darlithydd arlwyo Coleg Ceredigion, Huw Morgan: “Rydym mor falch o’r hyn y mae Aaron a Hedydd wedi ei gyflawni.

“Maen nhw wedi datblygu’n hynod yn ystod y broses hon ac mae’n wych gweld eu talent yn cael ei gydnabod.

“Rwy’n hyderus eu bod wedi elwa o’r profiad hwn a byddant yn ei ddefnyddio’n dda yn y dyfodol.”

Deiniol