Efydd i Fusnes

Enillodd tîm o fyfyrwyr Busnes o Goleg Ceredigion wobr efydd mewn Cystadleuaeth Sgiliau Byd yn ddiweddar.

Wedi’i chynnal ar gampws Coleg Ceredigion Aberystwyth, croesawodd y coleg nifer o golegau o bob cwr o Gymru.

Gofynnwyd i bob tîm ddefnyddio technoleg TG i greu syniad busnes i helpu poblogaeth sy’n heneiddio.

Dywedodd y darlithydd cwrs, Allison Beer-Doblon: “Fel coleg, rydym yn llwyr gefnogi’r Cystadlaethau Sgiliau Byd. Felly, roedd yn anrhydedd i’n myfyrwyr busnes gystadlu yn rownd derfynol Menter Cymru Gyfan. Mae dod yn 3ydd ymhlith y myfyrwyr busnes gorau yng Nghymru yn dyst i allu ein myfyrwyr, ac yr ydym yn hynod falch ohonynt, ac i ymroddiad y tîm addysgu.

Roedd tîm Coleg Ceredigion yn cynnwys Keady Richards, Ieuan James, Hannah Richards, Scott Evans, Arthur Jones a Nathan Evans-Tomkins.

Deiniol