Myfyrwyr yn Ymweld â Goleuadau Disglair London

Yn ddiweddar ymwelodd myfyrwyr arlwyo campws Aberystwyth Coleg Ceredigion â nifer o fwytai Llundain am wers mewn coginio.

Roedd siarad â phen-cogyddion a staff y gegin yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddysgu am eu rôl a pha nodweddion sydd eu hangen i lwyddo.

Bu myfyrwyr hefyd yn siarad â myfyrwyr yn Llundain ar leoliadau gwaith a oedd yno fel rhan o’u hastudiaethau coleg.

Roedd rhai o’r bwytai yr ymwelwyd â hwy yn cynnwys Heddon Street Kitchen, Sketch, Gourmet Burger Kitchen a Bread Street Kitchen.

Cafwyd amser hefyd i ymweld â Hotelympia, digwyddiad lletygarwch a gwasanaeth bwyd blaenllaw’r DU. Profodd hyn yn gyfle i’r myfyrwyr ddysgu mwy am y dechnoleg gegin ddiweddaraf, yn ogystal â chyfle i weld arddangosiad coginio gan gogyddion enwog.

Meddai James Ward, darlithydd arlwyo: “Roedd y daith i Lundain yn gyfle gwych i roi trosolwg cryno i’n myfyrwyr o sut mae gwahanol geginau yn cael eu rhedeg.

“Roedd yn agoriad llygad go iawn iddyn nhw ac rwy’n siŵr y bydd yn brofiad bydd yn eu cymell am weddill eu hastudiaethau er mwyn cyrraedd yr un lefel â rhai o’r pen-cogyddion y buont yn siarad â hwy yn ystod y daith.”

Deiniol