Prentisiaeth Labordy

Ar ôl cwblhau Diploma Estynedig mewn TG yng Ngholeg Ceredigion (Aberteifi), mae Jamie Pugh wedi ennill lle fel Prentis Labordy gyda ABVista (Lab Services) yn Ne Cymru. Fel rhan o’i brentisiaeth fe fydd Jamie yn cwblhau cwrs HNC fydd yn ei alluogi i weithio fel Dadansoddwr Labordy. Fe fydd yn ymchwilio a dadansoddi bwyd anifeiliaid er mwyn newid technegau bwydo a fydd yn gwella maethiad a chynaladwyedd ar yr un pryd.

Mae’n bleser gweld bod ein myfyrwyr yn medru datblygu gyrfaoedd mewn ystod o sectorau diwydiant ar ôl dilyn ein cwricwlwm TG eang. Pob hwyl i Jamie yn ei yrfa yn y dyfodol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y cyrsiau Technoleg Gwybodaeth sydd ar gael yng Ngholeg Ceredigion cysylltwch â ni ar 01239 612032, e-bost ymholiadau@ceredigion.ac.uk neu ewch i wefan Coleg Ceredigion.

Deiniol