Blas Llwyddiant Coleg Ceredigion

Mae myfyrwyr arlwyo Coleg Ceredigion wedi cael blas o lwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd.

Yn cystadlu yng nghategori blwyddyn 10 i 19 oed, ac yn gyfrifol am greu pryd sy’n deilwng o’r Gorau yng Nghymru, enillodd Jacque Beauchamp, myfyriwr lefel un, yr ail wobr ar gyfer ei Gig Oen gyda chreision pannas, tatws Paris a moron, piwrî pys a grefi cwmin.

Yn y rownd derfynol, gofynnwyd i gystadleuwyr pobi bara soda a chreu pryd gan ddefnyddio cynhwysion o flwch dirgel. Creodd Jacque basta Arrabiata.

Yn ogystal, enillodd Ffion Trevitt myfyriwr lefel un, y drydedd wobr yn y categori 19 i 25 oed, lle cyflwynodd detholiad o gaws Cymreig ar bice bach Perl Las a mwstard gyda relish winwns coch a merfog môr Sir Benfro wedi’i botsio gyda veloute cennin, Cocos Penclawdd, bresych Savoy wedi brwysio a llyrlys.

Cafodd y ddau fyfyriwr ganmoliaeth uchel gan y cogydd teledu a’r cyn-gystadleuydd Great British Bake Off, Beca Lyne-Pirkis.

Dywedodd Huw Morgan, darlithydd arlwyo: “Rydym yn falch iawn o gyflawniadau Jacque a Ffion.”

“Mae’r gystadleuaeth hon wedi datblygu dros y blynyddoedd ac eleni roedd dros 1,000 o geisiadau ym mhob un o’r grwpiau oedran.

“Mae symud ymlaen i’r tri olaf yng Nghymru yn llwyddiant mawr yn enwedig yn ystod eu blwyddyn gyntaf o astudio.”

 

Deiniol