Cerys yn Datblygu Sgiliau Newydd yn Serbia

 

Mae prentis adeiladu yng Ngholeg Ceredigion yn cymryd rhan mewn lleoliad gwaith rhyngwladol lle mae hi’n rhan o dîm, bydd yn adeiladu gorsaf dân ar gyfer criw gwirfoddol sy’n gyfrifol am ymladd tanau coedwig.

Cyflogir Cerys Burrill fel prentis gwaith coed a rennir gan Cyfle Building Skills a bydd yn fuan yn rhan o weithlu medrus yn helpu i adeiladu adeilad newydd ar gyfer 22 o ddiffoddwyr tân ym mhentref Tometino Polje yn Serbia.

Mae’r Cynllun Prentisiaid a Rennir yn caniatáu i brentisiaid symud o fewn gwahanol gwmnïau, gan gynnig mwy o brofiad iddynt na chynlluniau traddodiadol.

Ar hyn o bryd mae Cerys Burrill ar leoliad gyda Chontractwr Adeiladu Mayes yn Llanarth. “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn i fynd i Serbia lle byddaf yn rhan o’r tîm sy’n adeiladu fframiau pren allanol a gwaith coed y tu mewn i’r adeilad,” meddai.

Meddai Anthony Rees, swyddog datblygu Cyfleoedd Adeiladu Cyfle, ar gampws Coleg Sir Gâr yn Rhydaman: “Mae gweithio dramor yn gyfle gwych i’n prentisiaethau ac mae’n cynnig sgiliau a phrofiad sy’n newid bywyd.”

Deiniol