Llwyddiant i Fyfyrwyr Mynediad Galwedigaethol

Mae myfyrwyr mynediad galwedigaethol Coleg Ceredigion wedi llwyddo yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni.

Wrth gystadlu yn y categori Gwaith Creadigol ar gyfer Anghenion Addysgol Ychwanegol, cymerodd y myfyrwyr ysbrydoliaeth o’r chwedl leol sy’n seiliedig ar Bontarfynach..

Meddai tiwtor y cwrs Maggie Neville: “Rwy’n falch iawn o’r myfyrwyr. Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae’r cwrs wedi cipio’r wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn yr adran celfyddydau creadigol.”

“Eleni, roedd eu cerflunwaith crochenwaith, a oedd yn adrodd chwedl y diafol a’r ci ym Mhontarfynach, yn wir arloesol ac yn ysbrydoledig.

“Mae Laura, y tiwtor celf, yn ysbrydoli’r myfyrwyr ac yn eu hannog i gyd i roi cynnig arni, waeth beth fo’u gallu.”

Cafodd campwaith buddugol y myfyrwyr ei arddangos yn arddangosfa Celf, Dylunio a Thechnoleg Eisteddfod yr Urdd.

Deiniol