Myfyrwyr Celf yn Tynnu ar Lwyddiant Yr Urdd

Mae myfyrwyr celf a dylunio yng Ngholeg Ceredigion wedi bod yn elwa ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Enillodd Ellie Studman-Badillo, myfyriwr yn yr ail flwyddyn, y wobr efydd yn y categori blwyddyn 10 i 19 oed, a chafodd Finley Hopson a Freya Smaldon eu henwi ymhlith y goreuon yn y gystadleuaeth ysgoloriaeth.

Cafodd gwaith y tri myfyriwr ei arddangos yn yr arddangosfa Celf, Dylunio a Thechnoleg trwy gydol yr ŵyl a gynhaliwyd eleni ym Mrycheiniog a Maesyfed.

Dywedodd Brigitte Bailey, darlithydd celf yng Ngholeg Ceredigion: “Cafodd y myfyrwyr ar y Diploma Estynedig mewn Celf a Dylunio gymaint o brofiad yn yr Eisteddfod.

Cafodd y myfyrwyr eu cyfweld gan y beirniaid ynghylch eu gwaith; rhoddodd hyn ddealltwriaeth dda iddynt ynghyd â sgiliau paratoi ar gyfer y byd go iawn; gan gynnwys sut i gyfathrebu ar lafar am eu gwaith. O’r dechrau hyd at ddiwedd y broses cais a derbyn, roedd yn brofiad dysgu gwych a gwerth chweil.”

Deiniol