Myfyrwyr yn Disgleirio mewn Cystadleuaeth Gwallt a Harddwch

Mae myfyrwyr gwallt a harddwch Coleg Ceredigion wedi ennill gwobrau yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Roedd Mari Davies, myfyriwr trin gwallt lefel un yn cystadlu yn y categori ‘Trin Gwallt ar gyfer y Carped Coch’ ac enillodd yr ail wobr.

Yn y categori coluro, enillodd Mared Rees yr ail wobr ac enillodd Ceris Davies y drydedd wobr.

Meddai Caryl Edwards, darlithydd gwallt a harddwch yng Ngholeg Ceredigion: “Fel tiwtor cwrs ac fel adran, rydym yn falch iawn o’r holl ferched a gymerodd ran yn yr Eisteddfod, maen nhw’n gweithio’n galed i baratoi ac yn cynrychioli’r coleg gyda balchder ac yn elwa o brofiad gwerthfawr.”

Deiniol