Arddangosfa Ddodrefn

Roedd oriel Cyfnewidfa Ŷd Aberteifi yn Neuadd y Dref yn lleoliad unwaith eto ar gyfer arddangosfa unig gwrs dodrefn Cymru.

Dangosodd y sioe, o’r enw ‘Dwylo Dawnus’ ddarnau dodrefn a grëwyd â llaw gan ddefnyddio technegau traddodiadol a chyfoes ac roedd hefyd yn gyfle i gyflwyno gwobrau diwedd blwyddyn.

Yng nghategori lefel dau, enillodd Kyi Cordell wobr Crefftwr Ifanc y Flwyddyn a rhoddwyd y Wobr Sgiliau Adfer i Rosemary Evans a Claire Notley. Cyflwynwyd y wobr derfynol yng nghategori lefel dau, sef Gwobr Ansawdd Gwaith Uchel Cyson Karl Perry Evans i Emmanie Hughes.

Yng nghategori lefel tri, cyflwynwyd gwobr Crefftwr y Flwyddyn i Cath Sherrell. Rhoddwyd Gwobr Crefft Dodrefn Fiddes i Paul Galloway, tra enillodd Robyn Barber wobr y Crefftwr Coed Creadigol.

Dywedodd Richard Perry Evans, darlithydd dylunio, creu ac adfer dodrefn yng Ngholeg Ceredigion: “Roedd yr arddangosfa’n gyfle gwych i arddangos gwaith ein myfyrwyr.

“Mae’r cwrs dodrefn yn denu pobl o bob oedran bob blwyddyn, ac mae’n hyfryd gweld sut mae myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau ac yn cymhwyso’r sgiliau hynny wrth gynhyrchu eu gwaith eu hunain.”

Deiniol