Arddangosfa Gelf

Daeth torf ynghyd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar gyfer agoriad arddangosfa gelf diwedd y flwyddyn Coleg Ceredigion.

Rob Axtell

Yn Arddangosfa NEXUS, dangosodd myfyrwyr eu sgiliau mewn celfyddyd gain, ffotograffiaeth, darlunio, patrymau arwyneb a chyfleu ffasiwn gyda’r arddangosfa’n amlygu gwaith myfyrwyr ar gyrsiau CBAC sylfaen a Diploma Estynedig BTEC.

Agorwyd yr arddangosfa gan yr artist cyfoes Pete Monaghan, sydd wedi cynnal dosbarthiadau meistr gyda’r myfyrwyr.

Meddai darlithydd y cwrs Julian Ruddock, “Roedd yn anhygoel i weld y myfyrwyr yn gwireddu eu gweledigaethau creadigol ac yn cyflwyno eu prosiectau mewn ffyrdd mor unigol a chyffrous.

“Rydym yn ffodus iawn fod gennym gefnogaeth dechnegol wych gan y staff yn y coleg ac yn falch iawn bod Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn ein croesawu yn ôl pob blwyddyn.”

Eleanor Studman-Badillo

Deiniol