Coleg yn Cydnabod Cyflawniadau Myfyrwyr

Daeth yr amser i ddathlu yng Ngholeg Ceredigion wrth i’r coleg clodfori llwyddiannau ei ddysgwyr yn ei ddwy seremoni wobrwyo flynyddol.

Cynhaliwyd y seremonïau yn y Stiwdios Perfformio ar gampws Aberystwyth, ac yn Y Man a’r Lle ar gampws Aberteifi, a chroesawodd y coleg Maer Aberteifi, y Cyng. John Adams-Lewis ynghyd â theulu a ffrindiau, staff, llywodraethwyr, cynghorwyr a chyflogwyr lleol.

Myfyrwyr campws Aberystwyth

Cyflwynwyd cyfanswm o 57 gwobr ar draws y ddau gampws gan Gadeirydd y Llywodraethwyr, Maria Stedman, a amlygodd gweithgareddau a llwyddiannau’r coleg dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys cystadlaethau sgiliau ac Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ogystal â datblygiad cyfleusterau ar y ddau gampws.

Dywedodd pennaeth Coleg Ceredigion, Barry Liles: “Mae’r seremonïau gwobrwyo eleni unwaith eto wedi dangos bod dysgwyr yn cyflawni eu potensial llawn yng Ngholeg Ceredigion.

“Dathlodd ein seremonïau yn Aberystwyth ac yn Aberteifi rai llwyddiannau mawr. Roedd yn galonogol iawn i weld y dysgwyr yn derbyn eu gwobrau, ac i glywed y dyfyniadau a baratowyd gan diwtoriaid ac a rennir gyda theulu, ffrindiau ac unigolion pwysig lleol.”

Cefnogodd myfyrwyr arlwyo o’r ddau gampws y digwyddiad drwy ddarparu bwffe blasus.

Myfyrwyr campws Aberteifi

Deiniol