Myfyrwyr Cerbydau Modur yn Ymweld â GE Aviation

Yn ddiweddar, ymwelodd myfyrwyr cerbydau modur Coleg Ceredigion â GE Aviation, sef darparwr peiriannau jet a thyrbo-brop masnachol, milwrol, busnes a chyffredinol, ar gyrion Caerdydd.

Trefnwyd ac ariannwyd yr ymweliad gan Reaching Wider, sy’n anelu at gynyddu cyfranogiad mewn addysg uwch ymhlith grwpiau a chymunedau sydd yn flaenorol heb gynrychiolaeth ddigonol yng Nghymru. Treuliodd y myfyrwyr y diwrnod yn y cyfleusterau, yn dysgu am yr hyn y mae’r cwmni’n ei wneud a’r cyfleoedd sydd ar gael, yn ogystal â chael taith dywysedig o gwmpas.

Myfyrwraig Lefel 3 Jasmine Law

Meddai Helen Thomas, swyddog cyswllt rhanbarthol Reaching Wider: “Mae Reaching Wider yn gweithio gydag ysgolion, colegau a busnesau i godi dyheadau ac annog dilyniant i addysg uwch a chyflogaeth. Fe wnaeth y daith i GE Aviation alluogi myfyrwyr Coleg Ceredigion i weld y cyfleoedd oedd yno, i weld y sgiliau oedd yn cael eu rhoi ar waith ac i ddysgu am gynlluniau prentisiaeth a lleoliadau gwaith. Mae’r cwmni’n ymfalchïo mewn ymgysylltu â chyflogwyr lleol.”

O ganlyniad i’r daith, cysylltodd y myfyriwr Jasmine Law â’r cwmni a chynigiwyd lleoliad gwaith iddo. “Roedd yr ymweliad â GE Aviation yn brofiad da iawn a gwnes i fwynhau,” meddai. “Rhoddodd syniad da i mi am ba fath o waith y mae’r cwmni’n ei wneud ac fe wnaeth fy helpu i benderfynu mai dyma’r llwybr gyrfa yr hoffwn ei ddilyn.”

Meddai Anthony Goellnitz, darlithydd cerbydau modur: “Rydym mor falch bod Jasmine wedi cymryd yr awenau a chysylltu â’r cwmni i drefnu lleoliad gwaith. Mae’r cyfleuster yn cynnig rhaglen brentisiaeth ardderchog a gobeithia Jasmine symud ymlaen i hon wedi ei hamser yng Ngholeg Ceredigion.”

Accent-adc