O’r Coleg i McLaren

Abraham Reynolds

Ar ôl gorffen ei safonau UG yn Ysgol Uwchradd Aberteifi, cofrestrodd Abraham Reynolds ar gwrs lefel tri mewn peirianneg chwaraeon moduron yng Ngholeg Ceredigion.

Gydag angerdd am geir, penderfynodd Abraham astudio ar y cwrs oherwydd bod ganddo enw da am gyfuno gwaith academaidd â sgiliau ymarferol. “Yn ddiweddarach daeth y gweithdy yn y coleg yn ganolbwynt fy angerdd am fecaneg,” meddai.

Ar ôl gadael Coleg Ceredigion, astudiodd Abraham Ddiploma Cenedlaethol Uwch (HND) mewn peirianneg moduron ym Mhrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant cyn cwblhau gradd meistr mewn uwch ddylunio peiriant gydag anrhydedd dosbarth cyntaf.

Yn ystod blwyddyn olaf ei radd meistr, bu Abraham yn gweithio ar brosiect i McLaren yn ymchwilio i ddyluniad crancsiafft. Arweiniodd hyn at gyfweliad llwyddiannus ac ennill gwaith fel peiriannydd dylunio ‘powertrain’.
Dywedodd Abraham Reynolds: “Gwnaeth fy amser yng Ngholeg Ceredigion agor y drws i fyd o gyfleoedd a chyflawniadau nad oeddwn erioed yn meddwl yn bosibl.

“Heb y coleg, ni fyddwn wedi cael y pwyntiau UCAS angenrheidiol i fynd i’r brifysgol na’r brwdfrydedd i weithio mor galed.”

Ychwanegodd y darlithydd Anthony Goellnitz: “Yn ystod cyfnod Abraham yng Ngholeg Ceredigion, roedd bob amser yn dangos brwdfrydedd mawr ac roedd ganddo ddiddordeb brwd mewn peirianneg moduron.

“Llwyddodd i ennill graddau rhagorol, gan roi’r dilyniant iddo oedd angen i fynd i’r brifysgol ac mae wedi gweithio’n galed i gael ei swydd ddelfrydol, ac rydym yn falch iawn ohono.

Accent-adc