Dave yn paratoi gyrfa o safon yng Ngholeg Ceredigion

Astudiodd Dave Watson goginio proffesiynol ar gampws Coleg Ceredigion Aberystwyth ar ôl syrthio mewn cariad â’r dref a gwireddu ei uchelgais newydd o fod yn gogydd.

Yn wreiddiol, daeth Dave i Aberystwyth i astudio gradd mewn drama ac astudiaethau theatr, ond fe newidiodd yrfaoedd ac mae wedi gweithio ers hynny mewn rhai o’r bwytai gorau yn y wlad.

Yn dilyn ei amser yng Ngholeg Ceredigion, symudodd Dave i weithio mewn bwyty seren Michelin ym Mharc Lucknam, bwyty y bu’n ymweld ag ef yn flaenorol yn ystod taith addysgol yn ystod ei gyfnod yn y coleg.

Datblygodd ei sgiliau ymhellach yn The Ritz, Llundain, cyn cael cynnig gwaith fel dirprwy gogydd, a bu yn y swydd honno am flwyddyn.

Ar hyn o bryd mae Dave yn gweithio yn The Potted Pig yng Nghaerdydd, lle mae wedi gweithio ei ffordd i fyny o ddirprwy gogydd i ben-cogydd.

Deiniol