Gyrfa Fodurol i John

Bu bob amser diddordeb gan John Roberts mewn ceir ac ar ôl gadael yr ysgol, penderfynodd astudio diploma lefel dau mewn cynnal a chadw a thrwsio cerbydau ysgafn yng Ngholeg Ceredigion.

Ymunodd â’r cwrs oherwydd enw da’r adran ac ar ôl cwblhau’r cymhwyster; symudodd John ymlaen yn gyflym i lefel tri.

Yn dilyn ei amser yn y coleg, bu John yn gweithio i ddechrau gyda Datgymalwyr Ceir Tanygroes.

Mae John bellach yn gweithio fel peiriannydd mecanyddol i Gyngor Sir Ceredigion, lle mae ei waith yn cynnwys atgyweirio a chynnal a chadw dros 200 o gerbydau’r cyngor.

Meddai John Roberts: “Gwnes i fwynhau fy amser yng Ngholeg Ceredigion a mwynhau fy nghwrs yn fawr iawn. Roedd y tiwtoriaid yn grêt ac roedd eu cefnogaeth yn wych. Pa bynnag bryd roedd unrhyw gwestiynau neu broblemau gennyf, byddai gan y tiwtoriaid amser i fy helpu a fy nghynorthwyo.”

Meddai’r darlithydd cwrs, Anthony Goellnitz: “Roedd John yn fyfyriwr hynod o ymroddedig oedd bob amser yn rhoi o’i orau yn ystod ei amser gyda ni. Rydym yn falch o weld bod ei holl waith caled a’i hymroddiad wedi talu ar ei ganfed.”

Deiniol