Llwyddiant y Brifysgol i Fyfyrwyr Arlwyo

Mae cyn-fyfyrwyr Coleg Ceredigion, Bradley Huurdeman-Edwards, Sophie Edwards a Georgia King wedi ennill lle ar radd BA Rheoli Gwestai Rhyngwladol yn PCYDDS, Abertawe.

Astudiodd y tri ohonynt ddiploma BTEC Lletygarwch ac Arlwyo ar gampws Aberteifi gan gwblhau eu cymhwyster lefel tri yn llwyddiannus.

Pwysleisiodd yr israddedigion y ddyled sydd arnynt i’r coleg, yn enwedig yr adran arlwyo am eu helpu i gyrraedd lle maen nhw erbyn hyn.

Dywedodd Huw Morgan, arweinydd cwrs lefel tri arlwyo yng Ngholeg Ceredigion: “Mae pob un o’n cyn-ddysgwyr yn gredyd i’r coleg ac i’r staff. Mae gennym lawer o ddysgwyr sy’n mynd i gyflogaeth ar ôl cwblhau cwrs gyda ni yn lleol ac yn rhyngwladol. Mae’r cyswllt hwn â PCYDDS yn Abertawe yn rhoi cyfle arall eto i fyfyrwyr i ymestyn eu gyrfa ac mae’n amlygu’r fantais o astudio cwrs galwedigaethol mewn addysg bellach ac yna symud ymlaen i addysg uwch. Rydym yn falch iawn o Bradley, Sophie a Georgia.”

Ychwanegodd John Howells, cyfarwyddwr cwrs BA Rheoli Gwestai Rhyngwladol: “Mae’r berthynas rhwng Coleg Ceredigion a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn gryf ac rydym yn cydweithio’n agos i sicrhau cynnydd di-dor i fyfyrwyr o addysg bellach i addysg uwch.

Mae Bradley, Sophie a Georgia yn amlygu gwerth yr addysg a gawsant yng Ngholeg Ceredigion a oedd yn caniatáu iddynt ymgartrefu i fywyd y Brifysgol yn gyflym a dod yn fyfyrwyr sy’n gredyd i Goleg Ceredigion a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Deiniol