Llŷr ar y Bît ar ôl gadael y Coleg

Ar ôl cwblhau ei Safonau Uwch yn Ysgol y Preseli, roedd Llŷr Edwards yn awyddus i gael addysg coleg cyn gwneud cais i ymuno â’r heddlu.

Dewisodd astudio TG yng Ngholeg Ceredigion gan ei fod yn teimlo y byddai’n rhoi ystod amrywiol o sgiliau trosglwyddadwy iddo wrth wneud cais i’r heddlu.

Roedd ei brofiad coleg wedi ei alluogi i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau y tu allan i’w astudiaethau academaidd fel dod yn llysgennad myfyriwr a chynrychiolydd cwrs a chymryd rhan mewn gweithgareddau megis yr Eisteddfod a gwaith elusennol.

Yn y coleg, gwnaeth Llŷr gais i ymuno â’r heddlu ac ar ôl nifer o gyfweliadau, cafodd ei gyflogi gan Heddlu Dyfed Powys yn orsaf Aberteifi.

Dywedodd Llŷr Edwards; “Fe wnes i fwynhau fy amser yng Ngholeg Ceredigion.

“Roedd fy nhiwtoriaid, Marion Phillips a Glyn Howells yn diwtoriaid ardderchog a bob amser yn barod i helpu.

“Gan fy mod wedi derbyn y rhan fwyaf o’m haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol, roedd gallu parhau i astudio yn y Gymraeg yn bwysig i mi gan fy mod i’n teimlo’n fwy hyderus yn siarad a dysgu yn yr iaith honno.

“Yn ffodus i mi, mae Glyn a Marion yn siaradwyr Cymraeg rhugl a oedd yn golygu y gallwn astudio hanner y cwrs yn Gymraeg a hanner yn Saesneg. Pe na bai hyn yn bosibilrwydd, rwy’n amau y byddwn wedi gwneud cais am y cwrs.”

Ychwanegodd y darlithydd cwrs, Marion Phillips: “Roedd Llŷr bob amser yn fyfyriwr cwrtais a brwdfrydig.

“Yn ystod ei amser gyda ni, enillodd nifer o wobrau coleg gan gynnwys Dysgwr Dwyieithog y Flwyddyn a Myfyriwr TG y Flwyddyn.

“Rydym yn falch iawn ei fod wedi cyflawni ei nod o ddod yn swyddog heddlu, ac mae’n arbennig o foddhaol ei weld yn gwasanaethu yn y gymuned leol, rhywbeth roeddwn yn ymwybodol oedd yn bwysig iddo.”

 

Deiniol