Tom yn ennill medal aur y DU

Mae Coleg Ceredigion wedi dod â medal aur adref o WorldSkills UK Live, y gystadleuaeth sgiliau fwyaf yn y DU a gynhelir yn NEC Birmingham.

Cystadlodd Tom Powell, sydd ar hyn o bryd yn astudio rheolaeth adeiladu CIOB (Y Sefydliad Siartredig Adeiladu) lefel pedwar ar gampws Coleg Ceredigion yn Aberteifi, yn y categori Asiedydd lle cafodd y dasg o greu drws siâp cymhleth a chanddo ffrâm allanol, yn cynnwys uniadau pontio onglog ac uniadau carn dryll.

Nid yw Tom yn ddieithr i’r digwyddiad hwn, ar ôl ennill y wobr arian ar yr un cam o’r gystadleuaeth y llynedd.

Yn gweithio ar hyn o bryd i Rosecastle Joinery, dechreuodd Tom ei daith yng nghystadlaethau gwaith coed a gwaith asiedydd rhanbarthol lle dangosodd sgiliau o safon uchel a chymwysodd i gystadlu yn y sioe.

Yn ôl Huw Thomas, pennaeth cynorthwyol cwricwlwm technoleg a sgiliau’r coleg:  “Rydym yn hynod falch o gyflawniadau Tom, mae’n llwyr haeddu’r fedal aur.

“Yn ystod rownd derfynol y DU yn 2017, fe gollodd yr aur ac enillodd fedal arian, fodd bynnag, o ganlyniad i’w waith caled a’i ymrwymiad, mae Tom wedi sicrhau’r fedal aur yn rownd derfynol 2018 y DU eleni ac wedi cwblhau’r dasg i safon uchel iawn ac o fewn yr amser a neilltuwyd.

“Byddwn yn annog dysgwyr i gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau yn ystod eu hamser yng Ngholeg Ceredigion, gan ei fod yn ymestyn ac yn herio eu galluoedd mewn cynifer o ffyrdd. Edrychwn ymlaen yn awr at annog a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o ddysgwyr i ddilyn yn ôl traed Tom, gan obeithio eu darparu gyda’r un cyfle.”

Deiniol