Uchelgais Karwan ar gyfer Gyrfa Lwyddiannus

Mae cyn-fyfyriwr Coleg Ceredigion, Karwan Jawed, yn gweithio tuag at ei freuddwyd o fod yn beiriannydd awyrennau ac ar hyn o bryd mae’n astudio am radd mewn peirianneg cynnal a chadw awyrennau ym Mhrifysgol De Cymru.

Ar ôl derbyn statws ffoadur, astudiodd Karwan ddiploma lefel dau mewn TG ar gampws y coleg yn Aberteifi, tra’n gwirfoddoli fel cyfieithydd i deulu ffoaduriaid arall.

Roedd astudio’r cwrs yn caniatáu Karwan i ddatblygu ei sgiliau TG yn ogystal â’i alluogi i wella ei Saesneg ysgrifenedig a llafar. Rhagorodd, ac ar ddiwedd y flwyddyn academaidd hon enillodd wobr Myfyriwr y Flwyddyn y cwrs diploma lefel dau mewn TG.

Gan esbonio sut y mae Coleg Ceredigion wedi ei helpu ar hyd y ffordd, dywed Karwan: “Roedd fy amser yng Ngholeg Ceredigion yn ddefnyddiol iawn a gwnes i ei fwynhau’n fawr iawn. Dysgais lawer am TG ac rwy’n ddiolchgar iawn am yr holl gefnogaeth a chymorth a gefais, a helpodd fi i ennill fy lle ym Mhrifysgol De Cymru.”

Ychwanegodd y darlithydd cwrs, Marion Phillips: “Roedd yn bleser dysgu myfyriwr mor ymroddedig a diwyd a’i wylio yn tyfu a datblygu yn ystod ei amser gyda ni. Rydym wrth ein bodd ei fod wedi cymryd y cam nesaf tuag at ei freuddwyd o fod yn beiriannydd awyrennau.”

Deiniol