Ymweld ag Arddangosfa

Yn ddiweddar ymwelodd myfyrwyr diploma Celf yng Ngholeg Ceredigion ag arddangosfa ‘Tir/Môr’ Mike Perry sy’n edrych ar wastraff plastig yn y môr, a arddangoswyd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

O fewn yr arddangosfa, mae’r arlunydd Mike Perry yn amlygu’r materion amgylcheddol pwysig a sylweddol sef gwastraff plastig yn y môr.

Wrth weithio ar eu prosiect ‘Gwneud y Cyffredin, yn Anghyffredin’, dysgodd y myfyrwyr sut mae’r artist yn cymryd lluniau o wrthrychau cyffredin fel poteli a menig rwber, a’u troi’n gelfyddyd.

Dywedodd y darlithydd Julian Ruddock: “Mae’n wych bod gennym fynediad i arddangosfa mor wych ar garreg ein drws er mwyn i fyfyrwyr weld gwaith rhagorol, bydd y profiad yn cynorthwyo eu hastudiaethau’n fawr iawn.”

Deiniol