Ysbrydoli Sgiliau ar gyfer Diwydiant

Yn ddiweddar, croesawodd adran gwallt a harddwch Coleg Ceredigion yr entrepreneur Wayne Campbell i salon hyfforddi’r coleg ar gampws Aberteifi.

Mae Wayne wedi gweithio mewn amryw o salonau trin gwallt ac mae wedi teithio’r byd gyda’i waith, sydd wedi ei dywys i Harrods fel rheolwr yr adran gwallt a harddwch, Paris i L’Oreal fel rheolwr gwerthu a Long Island, Efrog Newydd lle bu’n berchen ar ddau salon, cyn symud i Gymru i redeg ei winllan ei hun.

Yn ystod ei amser yn y coleg, cyflwynodd Wayne arddangosiad i’r myfyrwyr, gyda sesiwn Holi ac Ateb i ddilyn.

Dywedodd y darlithydd cwrs, Jane Clarke-Evans: “Roedd Wayne yn ysbrydoledig iawn o ran cymell y myfyrwyr gan eu bod yn medru gweld pa mor bell gallent gyrraedd yn y diwydiant os ydynt yn parhau i weithio’n galed.

“Gobeithio y byddant yn gwrando ar ei gyngor a’i argymhellion, a fydd yn eu cynorthwyo yn ystod gweddill eu hastudiaethau.”

 

Deiniol