Academi Steil – Salon Hyfforddi Coleg Ceredigion Aberteifi

Academi Steil yw’r cyfleuster trin gwallt a harddwch newydd sbon ar Gampws Aberteifi.

Mae Academi Steil yn cynnig amgylchedd weithio realistig sy’n rhoi profiad ymarferol i’r myfyrwyr. O dan arweiniad ein staff cymwys a phrofiadol, mae’r myfyrwyr yn rhoi eu sgiliau ymarferol ar waith ac yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau am brisiau cystadleuol.

 

Ffoniwch 01239 622300 i drefnu apwyntiad!

 

 

Cliciwch yma am restr o’n gwasanaethau a’r prisiau

Cliciwch yma am fwy o fanylion ynglyn â’r cyrsiau a gynigir ym maes Trin Gwallt a Therapi Harddwch:

Cyrsiau Trin Gwallt a Therapi Harddwch yng Ngholeg Ceredigion

 

 

Noder: Sefydliad Hyfforddi yw Academi Steil. O ganlyniad, ni fydd pob gwasanaeth ar gyfer Trin Gwallt a Harddwch ar gael bob amser.

 

Print Friendly, PDF & Email