Cenhadaeth

CENHADAETH COLEG CEREDIGION:

Cyflawni Potensial – Newid Bywydau

 

GWERTHOEDD:

  • Ymddwyn yn foesegol gyda chywirdeb mewn amgylchedd o BARCH y naill i’r llall sy’n hyrwyddo llwyddiant yn weithredol yn ateb anghenion yr unigolyn
  • Hyrwyddo diwylliant o GYFRIFOLDEB unigol a chyfunol
  • Gweithio’n galed ar bob adeg i gyflawni’r CANLYNIADAU gorau posibl
Print Friendly, PDF & Email