Sut i wneud cais

CC_Aber_376_

Cais am le ar gwrs

I wneud cais am le ar gwrs yng Ngholeg Ceredigion ym mis Medi bydd rhaid i i chi lenwi ffurflen gais.

Mae ffurflen gais ar gael trwy:

  • Gysylltu a’r Dderbynfa ar un o’r ddau gampws (01970 639700 neu 01239 612032)
  • Anfon e-bost atom enquiries@ceredigion.ac.uk
  • Drwy lawrlwytho a cwbwlhau ein ffurflen gais:

Ffurflen Gais campws Aberystwyth

Ffurflen Gais campws Aberteifi

Gallwch bostio’r ffurflen atom gan ddefnyddio’r cyfeiriad ar waelod y ffurflen neu ebostio’r ffurflen atom i enquiries@ceredigion.ac.uk  Nid oes yn rhaid i chi anfon y ffurflen erbyn unrhyw ddyddiad ond cofiwch bod rhai cyrsiau yn llenwi’n gyflym a’i bod yn well anfon y ffurflen cyn gynted a phosib wedi i chi wneud eich dewis er mwyn cadw lle.

Pan fyddwn yn derbyn eich ffurflen byddwn yn anfon cerdyn post i ddweud wrthych fod eich ffurflen wedi cyrraedd. Bydd staff y coleg yn cysylltu a chi wedyn i drefnu cyfarfod. Tra’ch bod yn disgwyl i ni gysylltu beth am gadw golwg ar beth sydd ymlaen yn y coleg trwy gwefannau cyfryngau cymdeithasol y coleg (linciau ar waelod y tudalen).

 

Print Friendly, PDF & Email