Swyddi

Croeso i dudalen Swyddi Coleg Ceredigion.

Darlithydd Rhan-amser mewn Iechyd a Diogelwch a Gweithdrefnau Diogelwch mewn Gwasanaethau Cyhoeddus  (3 awr yr wythnos ar ddydd Mercher)

  • Addysgu ac asesu yr unedau Iechyd a Diogelwch a Gweithdrefnau Diogelwch ar ein darpariaeth newydd Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus.
  • Campws Aberystwyth
  • Swydd Ddisgrifiad
  • Manyleb Person
  • Ffurflen Gais
  • Dyddiad Cau – Dydd Gwener 24ain Awst 2018 am 12 canol dydd

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Darlithydd Rhan-amser mewn Busnes – Strategaeth Dylunio Gwefan (1.5 awr yr wythnos ar ddydd Gwener)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Staff Rhan-amser Achlysurol mewn Amrywiol Feysydd

Manylion y Swydd

Gofynnir i unigolion sydd â’r sgiliau a’r cymwysterau priodol i gyflwyno CV fel cais ar gyfer y meysydd canlynol:-

Modurol: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Arlwyo a Lletygarwch: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Gofal Plant: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Celf a Dylunio: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Trin Gwallt: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Therapi Harddwch: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Diogelwch Bwyd: Darlithwyr, Hyfforddwyr

Cymorth Cyntaf: Darlithwyr, Hyfforddwyr

Iechyd a Diogelwch: Darlithwyr, Hyfforddwyr

Busnes a Gweinyddiaeth: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Cyfrifyddiaeth/Cadw llyfrau: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Technoleg Gwybodaeth: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Sgiliau Hanfodol – Cymhwyso Rhif/Cyfathrebu/Llythrennedd Digidol: Darlithwyr

Mae’r coleg yn bwriadu cadw manylion eich CV ar ffeil. Nid yw’r coleg yn cydnabod ei fod wedi derbyn eich CV a bydd ond yn cysylltu ag ymgeiswyr os bydd gwaith achlysurol ar gael o fewn y maes cwricwlwm.

Cyflwynwch eich CV fel cais gan nodi ar gyfer pa faes ydyw. Anfonwch at: Yr Adran Adnodau Dynol, Coleg Ceredigion, Campws Aberystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BP.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i swyddi@ceredigion.ac.uk neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP

twoticksw

Print Friendly, PDF & Email