Swyddi

Croeso i dudalen Swyddi Coleg Ceredigion.

Cynorthwyydd Gweinyddol Adnoddau Dynol – 37 awr yr wythnos

Campws Aberystwyth

Mae cyfle cyffrous wedi codi i gynorthwy-ydd gweinyddol brwdfrydig ymuno â’n adran Adnoddau Dynol yn Aberystwyth.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu datblygu sgiliau Adnoddau Dynol hanfodol ac fe gaiff y cyfle i weithio tuag at gymhwyster CIPD (Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu) Lefel 5.

Dyddiad cau: Dydd Syl 11 o Chwefror 2018 am 00:00yb

Swydd Ddisgrifiad

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i swyddi@ceredigion.ac.uk neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP

twoticksw