Swyddi

Croeso i dudalen Swyddi Coleg Ceredigion.

*Bydd hefyd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio cyfanswm o 17 awr ychwanegol yn ystod y flwyddyn ar gyfer digwyddiadau gyda’r nos.

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i swyddi@ceredigion.ac.uk neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP

twoticksw