Swyddi

Croeso i dudalen Swyddi Coleg Ceredigion.

Teitl Swydd – Darlithydd Rhan-amser mewn Gwasanaeth Bwyd a Diod

Campws – Aberystwyth

10 awr yr wythnos, Dydd Mawrth a Dydd Mercher*

Dyddiad cau: Dydd Mercher, 18 Hydref am 5.00yp

*Bydd hefyd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio cyfanswm o 17 awr ychwanegol yn ystod y flwyddyn ar gyfer digwyddiadau gyda’r nos.

Ffurflen Gais

Swydd Ddisgrifiad

Manyleb Person

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i swyddi@ceredigion.ac.uk neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP

twoticksw