Cludiant

Mae’n bosib eich bod yn gymwys am bas bws am ddim ond os oes unrhyw rai o’r canlynol yn berthnasol i chi bydd angen i chi dalu cyfraniad o £100 tuag at eich pas bws.

  • Rydych yn byw y tu allan i Geredigion
  • Rydych dros 19 mlwydd oed
  • Rydych yn astudio ar y cwrs TGAU neu cyn TGAU
  • Mae’r cwrs rydych yn ei astudio ar gael mewn coleg arall sy’n agosach at eich cartref

Mae manylion amserlen a llwybrau’r bysus ar gael yn y Dderbynfa yn Aberteifi neu Aberystwyth

OG-Mytravelpass

Cliciwch uchod i wneud cais am Fy Ngerdyn Teithio ar gyfer teithiau rhatach ar drafnidiaeth gyhoeddus i bobl ifanc 16 – 18 oed ar draws Cymru

Print Friendly, PDF & Email