Croeso i Grŵp PCYDDS

Dewis astudio yng Ngholeg Ceredigion yw eich cam pwysig cyntaf tuag at gyflawni eich potensial.

campuses1-520x167

Fel aelod o grŵp Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, mae Coleg Ceredigion yn rhan o strwythur prifysgol sector ddeuol sy’n cynnwys colegau addysg bellach a’r brifysgol. O fewn y strwythur grŵp, mae Coleg Ceredigion yn cynnig amrywiaeth eang o addysg alwedigaethol ac addysg bellach o ansawdd uchel, dysgu’n seiliedig ar waith, rhaglenni oedolion a chymunedol a chyrsiau unigryw ar gyfer diwydiant a masnach. Mae’r holl gyrsiau yn y coleg yn hwyluso dilyniant i gyflogaeth, prentisiaethau a dysgu uwch ar draws pob campws.Print

Mae gan Grŵp PCYDDS dros 25,000 o ddysgwyr ar draws 17 campws mewn lleoliadau gwledig a threfol. Gyda’n gilydd rydym yn darparu manteision clir, pendant ar gyfer dysgwyr, cyflogwyr, diwydiant a chymunedau drwy gynnig dull gweithredu galwedigaethol o lefel mynediad i addysg ôl-ddoethurol. Caiff y Grwˆp ei gryfhau ymhellach trwy uno Prifysgol Cymru i PCYDDS maes o law.

Mae gan PCYDDS gynllun strategol clir a chyffrous sy’n rhoi pwyslais ar ddysgu cymhwysol, disgyblaethau academaidd cryf ac ymrwymiad clir i arloesi, menter a throsglwyddo gwybodaeth. Mae’r brifysgol gysylltiedig hon yn gyrru newid strwythurol a strategol a chyswllt agos â diwydiant, busnes a menter. Mae gan y Brifysgol broffil cenedlaethol clir – yn cyflawni dros Gymru ac yn dathlu ei natur unigryw ar lefel y DU ac yn rhyngwladol.

Print Friendly, PDF & Email