Cyrsiau ar gyfer Busnes

Cyrsiau ar gyfer Busnes:

Cyrsiau Busnes a Rheolaeth yng Ngholeg Ceredigion:

Busnes a Rheolaeth

Os ydych yn ansicr ynglyn a pha gyrsiau sy’n addas ar eich cyfer neu os nad yw’r cwrs rydych chi’n chwilio amdano wedi ei restru mae croeso i chi gysylltu a ni dros y ffon neu trwy e-bost. Gallwn drafod eich anghenion a’ch cynghori ynglyn a’r opsiynau sydd ar gael. Os oes well gennych gallwn drefnu i’n staff ymweld a chi i’ch cynghori ymhellach a hynny yn rhad ac am ddim.

Am fwy o fanylion cysylltwch a Anne Harris ar 01970 639700 neu e-bostiwch ni: anne.harris@ceredigion.ac.uk.

 

Yr Adran Gwasanaethau Masnachol a Menter

 

P’un ai eich bod yn rhedeg busnes sefydledig neu ond megis dechrau, mae cadw gweithlu wedi ei hyfforddi’n dda yn hanfodol. Neu fel arall, efallai eich bod am ehangu eich sgiliau personol er mwyn gwella eich cyflogadwyedd. Gall yr Adran Gwasanaethau Masnachol a Menter eich helpu i wneud hyn.

Mae ystod gynhwysfawr o gyrsiau achrededig statudol gan gynnwys Cymorth Cyntaf, Iechyd a Diogelwch a Diogelwch Bwyd ar gael, ac fel canolfan achrededig y British Institute of Innkeeping (BII), gallwn gynnig amrywiaeth o gyrsiau ar gyfer y diwydiant trwydded.

Yn ogystal gallwn ddarparu hyfforddiant unigryw mewn lleoliad ag ar amser sy’n gyfl eus i chi gan gynnwys: Rheolaeth Amser; Dirprwyo Effeithiol; Rheoli Pobl; Delio â Chleientiaid Anodd.

Huw Roberts, Gwesty Cymru, Aberystwyth “Mae Gwesty Cymru yn gweithio’n agos gyda Choleg Ceredigion sy’n darparu amrywiaeth o gyrsiau ansawdd uchel i’n staff trwy ddarparu cyrsiau byr a diplomâu yn y gweithle.”

Huw Roberts, Gwesty Cymru, Aberystwyth
“Mae Gwesty Cymru yn gweithio’n agos gyda Choleg Ceredigion sy’n darparu amrywiaeth o gyrsiau ansawdd uchel i’n staff trwy ddarparu cyrsiau byr a diplomâu yn y gweithle.”

Rydym hefyd yn cynnig Diplomau yn y Gweithle mewn ystod eang o feysydd sy’n cynnwys Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant a Phobl Ifanc, a Technegydd Cyfrifeg. Mae posibilrwydd y bydd cymorth ariannol ar gael. Cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Masnachol a Menter am wybodaeth bellach. Gall yr Uned hefyd gynnig cyngor a chefnogaeth os ydych chi’n ystyried sefydlu busnes yn ystod eich cyfnod yn y coleg.

Am wybodaeth bellach neu i drafod eich gofynion penodol eich hun, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Masnachol a Menter.

Mae Coleg Ceredigion yn rhan o brosiect “Sgiliau ar gyfer Diwydiant”.

 

 

Print Friendly, PDF & Email