Cymorth Cyntaf

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau a deunyddiau ar gael yn ddwyieithog, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Nodwch os gwelwch yn dda y gallwn deilwra cyrsiau arbennig i weddu ar gyfer eich busnes / sefydliad am brisiau gostyngedig ac ar adeg o’ch dewis.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach neu i gofrestru ar unrhyw rai o’r cyrsiau isod cysylltwch ag Anne Harris 01970 639700 est. 241 neu e-bostiwch: anne.harris@ceredigion.ac.uk

Ymwybyddiaeth Cymorth Cyntaf (Hanner diwrnod) £55.00

Hyfforddiant sylfaenol ar gyfer unigolion a gweithwyr. Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf, sy’n delio â digwyddiadau a darparu gofal sylfaenol.

Dyddiadau ychwanegol ar gais.

Lefel 3 Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (1 diwrnod) £68

Dyfarniad Ardystiedig Qualsafe i weithwyr ddeall rôl Swyddog Cymorth Cyntaf mewn asesu sefyllfaoedd, gweithredu’n brydlon, yn ddiogel ac i weinyddu Cymorth Cyntaf mewn argyfwng. Dylech adnewyddu’r cymhwyster hwn bob 3 blynedd.

 • 10 Rhagfyr 2018 (Aberystwyth)
 • 7 Chwefror 2019 (Aberystwyth)
 • 21 Chwefror 2019 (Aberteifi)
 • 11 Mawrth 2019 (Aberystwyth)
 • 27 Mawrth 2019 (Aberystwyth)
 • 8 Ebrill 2019 (Aberteifi)
 • 30 Ebrill 2019 (Aberystwyth)
 • 9 Mai 2019 (Aberystwyth)
 • 23 Mai 2019 (Aberystwyth)
 • 17 Mehefin 2019 (Aberteifi)
 • 10 Gorffennaf 2019 (Aberystwyth)

Lefel 3 Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (3 diwrnod) £195

Dyfarniad Ardystiedig Qualsafe. Ar gyfer gweithwyr a goruchwylwyr i’w galluogi i ddarparu a gweinyddu Cymorth Cyntaf yn y Gwaith ar gyfer anafiadau ac i adnabod salwch sylweddol a darparu cymorth priodol

 • 26, 27, 28 Tachwedd 2018 (Aberystwyth)
 • 16, 17 18 Ionawr 2019 (Aberystwyth)
 • 4, 5, 6 Mawrth 2019 (Aberystwyth)
 • 10, 11, 12 Ebrill 2019 (Aberteifi)
 • 13, 14, 15 Mai 2019 (Aberystwyth)
 • 24, 25, 26 Mehefin 2019 (Aberystwyth)

Lefel 3 Ailgymhwysiad Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (2 diwrnod) £130

Hyfforddiant Ailgymhwyso Ardystiedig Qualsafe i bobl sydd eisoes yn meddu ar dystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gweithle. Dylech ei adnewyddu bob tair blynedd. Rhaid gwneud yr hyfforddiant o leiaf 28 diwrnod cyn i’r cymhwyster cyfredol dod i ben.

 • 18 & 19 Chwefror 2019 (Aberteifi)
 • 25 & 26 Mawrth 2019 (Aberystwyth)
 • 1 & 2 Mai 2019 (Aberystwyth)

Lefel 3 Cymorth Cyntaf Pediatrig (2 diwrnod) £130

Dyfarniad Ardystiedig Qualsafe. Cymorth Cyntaf i blant. Dylech ei adnewyddu bob tair blynedd.

 • 21 & 22 January 2019 (Aberystwyth)
 • 14 & 15 March 2019 (Aberteifi)
Print Friendly, PDF & Email